تابلو فلکس فیس

تابلو فلکسی در ابتدای امر با یک سفره خام  با استفاده از برش استیکر و نصب روی آن بوجود آمد و با وجود دستگاه چاپ بنر قابلیت چاپ به آن اضافه شد و امروزه با استفاده از دستگاه چاپ بنر و استیکرمیتوان هر نوع طرح و رنگی را روی سفره فلکسی ایجاد کرد .

قالب تابلو فلکسی از پروفیل ساخته شده وبرای نور دهی از مهتابی پشت فلکس استفاده می شود.و امروزه بخاطر مصرف برق و صرفه جویی در آن از نور دهی روبروز با استفاده از پرژکتور انجام شده که مصرف برق آن کاهش می یابد .

تابلو فلکسی بیشتر برای رستوران های بین راهی ، ارتفاعات ، و پیشانی مغازه ها و شرکت ها استفاده می شود .