تاثیر تبلیغات بر روند میزان فروش

تاثیر تبلیغات محیطی بر روند فروش و شناخته شدن شما در بازار ، آمارها نشانگر آن است که با توجه به پیشرفت روزافزون فضاهای مجازی و اینترنت مردم کالاهای اساسی خود را حتی برای قیمت گرفتن از داخل سایت ها پیدا می کنند . براین اساس میتوان دسته ای را از مردم جدا کرد که به این پیشرفت نرسیده و علم آن را شاید ندارند و براساس تبلیغات کلامی و محیطی کالای مورد نظر خود را پیدا میکنند ، شایان ذکر است که تعدادآنان هم کم نمی باشد .

حتی اگر شما یک شرکت و یا فروشگاه اینترنتی هم داشته باشید نیاز برای تبلیغات محیطی آن بیشمار است از زدن تابلوی سردرب مغازه و حتی نصب بیلبوردهای داخل شهری و بیرون شهری که میتواند شما را دراین امر کمک کند . البته با توجه به شرایط و بسته به نوع کار شما میتوان از میان این همه تبلیغات ، بسته متناسب با نیازخود را پیدا کنید و برای خود یک تبلیغ خوب وموثر داشته باشید .

گاهی اوقات تبلیغات بیش از حد هم میتواند مخرب ودر عین حال غیر موثر واقع شود .

و جمله آخر تبلیغات کلامی موثر ترین تبلیغات و تبلیغات ذهنی ویا روانشناختی میتواند در امر تبلیغات بسیار موثر باشد.

نویسنده بهروز اسدی متین